Begroting 2020

Bijlage 3 Actualisatie investeringsplan: Verschoven en vervallen investeringen

In het onderstaande een overzicht van de vervallen en verschoven investeringen naar aanleiding van een actualisatie van het investeringsplan door de domeinen buitenruimte en ruimtelijke ontwikkeling.

Actualisatie investeringsplan

Opmerking

2019

2020

2021

2022

2023

Vervallen investeringen:

Voorber.krediet schoolwoningen voor bewoning

Schoolwoningen zijn verkocht, investering kan vervallen is niet meer nodig.

-219

0

0

0

0

Vernieuwing 15 woningen statushouders

De woningen worden verkocht zoals ze zijn.

-75

0

0

0

0

Aanleg fietsverbinding Sassenheim-Noord-A44

Deze investering vervalt, de mogelijkheid wordt meegenomen in het fietsplan

-350

0

0

0

0

Reconstrctie Menneweg (tussen JP Gouverneurlaan en Parklaan)

Dee investering is meegenomen in het project van de Anthoniuslaan

-85

0

0

0

0

GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2017

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2017 en komt daarom te vervallen. budget. 

-100

0

0

0

0

GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2018

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2018 en komt daarom te vervallen. budget. 

-100

0

0

0

0

GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2019

Meegenomen in de uitvoering van de reguliere onderhoudsplannen

-100

0

0

0

0

Verduurzame/veiliger maken bestaand fietspaden Oosthoutlaan te Voorhout

Deze investering komt te vervallen en is aangevraagd inde kadernota 2020.

-270

0

0

0

0

Tweede Elsgeesterweg, betonnenplaten 

Deze investering komt te vervallen en is aangevraagd inde kadernota 2020.

-90

0

0

0

0

GVVP V12 Toets essentiele herkenbaarheidskenmerken 2017

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2017 en komt daarom te vervallen. budget. 

-103

0

0

0

0

GVVP V12 Toets essentiele herkenbaarheidskenmerken 2018

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2018 en komt daarom te vervallen. budget. 

-150

0

0

0

0

Vervangen duikers 2017

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2017 en komt daarom te vervallen. budget. 

-11

0

0

0

0

Vervangen duikers 2018

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2018 en komt daarom te vervallen. budget. 

-18

0

0

0

0

Walbeschoeiing 2018

Budget betreft een jaarlijks terugkerende investering. Betreft 2018 en komt daarom te vervallen. budget. 

-130

0

0

0

0

Verbeteren watersysteem Floris Schouten Vrouwenpolder

Betreft een bijdrage aan derden en is niet meer nodig.

-100

0

0

0

0

  1.901-

Actualisatie investeringsplan

Opmerking

2019

2020

2021

2022

2023

Verschoven investeringen:

 GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan 

 Afhankelijk van HOV plannen, verschuiven investering naar 2020/2021 

     -200

      150

        50

       -  

       -  

 GVVP B40 Bushalte Schoutenlaan bij P. van Slingerlandstraat 

 Afhankelijk van HOV plannen, verschuiven investering naar 2020/2021 

      -75

        50

        25

       -  

       -  

 GVVP V26 Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties GVVP V26 

 Zal worden ingezet voor spoorwegovergang Voorhout. Project zal worden uitgevoerd in 2020/2021 

     -250

      400

      100

       -  

       -  

 GVVP V26 Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties 2017 

 Toegevoegd aan de totaal krediet voor oversteeklocaties. Inzetten voor spoorwegovergang Voorhout. 

      -50

       -  

       -  

       -  

       -  

 GVVP V26 Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties 2018 

 Toegevoegd aan de totaal krediet voor oversteeklocaties. Inzetten voor spoorwegovergang Voorhout. 

      -50

       -  

       -  

       -  

       -  

 GVVP V26 Maatregelen nemen uit toets oversteeklocaties 2019 

 Toegevoegd aan de totaal krediet voor oversteeklocaties. Inzetten voor spoorwegovergang Voorhout. 

      -50

       -  

       -  

       -  

       -  

 Herinrichting Kerklaan Lindelaan Sassenheim 

Deze herinrichting wordt uitgevoerd in participatie met de inwoners. Als gevolg van de uitkomsten van lopende participatietrajecten rondom oude bomen is de verwachting dat de aanpak van deze straten een lang voortraject gaan kennen. Derhalve is de uitvoering naar achteren geschoven. 

     -144

       -  

      144

       -  

       -  

 GVVP B13 Capaciteitverruiming Rotonde Soldaatje (N433-N450) 

 Teylingen heeft 1 poot, restant wordt betaald door provincie, plannen zijn verschoven naar 2020 en 2021 

     -700

      350

      350

       -  

       -  

 Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan wegen 

 Verschuiven naar 2020 en 2021. Weg wordt pas opgeknapt na oplevering Bloementuin. 

     -190

     -320

      510

       -  

       -  

 Herinrichting Boerhaavestraat Voorhout 

 De planning wordt 2020 

     -180

      180

       -  

       -  

       -  

 Herinrichting Kagerplein Sassenheim 

Als gevolg van de onderzoek naar riolering in combinatie met de warmtevisie en klimaatadaptie en waarvan de uitkomsten nog niet kennen is het project naar achteren verschoven om niet achteraf te constateren dat we dit beter nu mee kunnen nemen. De scope van het project kan hiermee wijzigen.

     -400

       -  

      400

       -  

       -  

 Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10397)   

 Zolang de apparaten het nog doen worden deze niet vervangen. 

        -7

         7

       -  

       -  

       -  

 Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10398) 

 Zolang de apparaten het nog doen worden deze niet vervangen. 

        -7

         7

       -  

       -  

       -  

 Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10399) 

 Zolang de apparaten het nog doen worden deze niet vervangen. 

        -7

         7

       -  

       -  

       -  

 Sneeuwploeg Villeton LMT 2x 1800 en 1x 2000 

 Zolang de apparaten het nog doen worden deze niet vervangen. 

      -22

        22

       -  

       -  

       -  

 VRI Paddoxlaan Warmond 2014 

 In HOV opgenomen, verschuiven naar 2020 

     -225

      225

       -  

       -  

       -  

 GVVP V20 Verkeersmaatregelen Van Alkemadelaan en Narcissenlaan Sassenheim 

 Verschuiven naar 2020 en 2021. Weg wordt pas opgeknapt na oplevering Bloementuin. 

      -50

     -450

        50

      450

       -  

 GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout 

 Afhankelijk van HOV plannen, verschuiven investering naar 2020/2021 

      -75

        50

        25

       -  

       -  

 GVVP B40 bushalte Schoutenlaan 

 Afhankelijk van HOV plannen, verschuiven investering naar 2020/2021 

     -100

        75

        25

       -  

       -  

 Verbetering spoorwegovergangen Teylingen (LVO) 

 Toegevoegd aan de totaal krediet voor oversteeklocaties. Inzetten voor spoorwegovergang Voorhout. 

     -100

       -  

       -  

       -  

       -  

 GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. uitbr. en verbeteren 2017 

 Budget behouden, bij centrumplannen meenemen 

      -10

        10

       -  

       -  

       -  

 GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. uitbr. en verbeteren 2018 

 Budget behouden, bij centrumplannen meenemen 

      -10

        10

       -  

       -  

       -  

 GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. uitbr. en verbeteren 2019 

 Budget behouden, bij centrumplannen meenemen 

      -20

        20

       -  

       -  

       -  

 Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan ovl 

 Verschuiven naar 2020 en 2021. Weg wordt pas opgeknapt na oplevering Bloementuin. 

       -  

     -100

      100

       -  

       -  

 Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan Groen 

 Verschuiven naar 2020 en 2021. Weg wordt pas opgeknapt na oplevering Bloementuin. 

       -  

     -160

      160

       -  

       -  

 GVVP V18 Herinrichten Hoofdstraat Noord Sassenheim 

 Dit kan pas worden uitgevoerd na de plannen bij rotonde N208, van pallandlaan en Dirk. Investering verschuiven naar 2021/2022 

       -  

     -123

     -425

      548

       -  

 -2.922

       411

   1.514

       998

ga terug