Begroting 2020

Uiteenzetting van de financiële positie

In de onderstaande overzichten gaan we in op een aantal verschillenanalyses. In grote lijnen worden de volgende verschillen aan u gepresenteerd:

  • Financieel meerjarenperspectief tot aan de kadernota 2019, wijzigingen op het begrotingsresultaat in de kadernota 2019 na verwerking van het raadsbesluit
  • Financieel meerjarenperspectief begroting 2019, mutaties ten opzichte van de kadernota 2019
  • Verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting na wijzigingen 2018