Begroting 2020

Welkom bij de begroting 2020 van gemeente Teylingen.
De begroting wordt behandeld door de gemeenteraad op 7 november 2019.

Baten € 98.888.405

Lasten € -98.883.562

Baten

€ 23.236.008

Lasten

€ -34.529.470

Baten

€ 9.885.590

Lasten

€ -41.018.829

Baten

€ 811.154

Lasten

€ -1.959.255

Baten

€ 7.570.531

Lasten

€ -6.148.627

Baten

€ 1.472.060

Lasten

€ -4.912.102

Baten

€ 55.913.062

Lasten

€ -10.315.279