Begroting 2020

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Nederland

Bron

Functiemenging

Index dat verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

51,1%

51%

51,9%

51,99

2018: 52,8%

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

128,1

134,4

121,7%

121,7

2018: 145,9

LISA