Begroting 2020

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-122

-25

0

0

0

0

Totaal Bedrijventerreinen

-122

-25

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

-82

-139

-162

-104

-104

-104

Totaal Centrumontwikkeling

-82

-139

-162

-104

-104

-104

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

-788

-1.180

-1.712

-1.657

-1.655

-1.655

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-59

-72

-86

-86

-86

-86

Totaal Regionale economie

-847

-1.252

-1.798

-1.743

-1.741

-1.741

Totaal lasten

-1.051

-1.416

-1.959

-1.847

-1.845

-1.845

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Bedrijventerreinen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

67

0

0

0

0

0

Totaal Bedrijventerreinen

67

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

128

123

123

123

123

123

Totaal Centrumontwikkeling

128

123

123

123

123

123

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

133

130

130

130

130

130

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

72

81

83

83

83

83

Totaal Regionale economie

205

211

213

213

213

213

Totaal baten

400

334

336

336

336

336

Saldo voor resultaatbestemming

-651

-1.082

-1.623

-1.511

-1.508

-1.508

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

655

475

385

385

385

Totaal reserves

0

655

475

385

385

385

Saldo na resultaatbestemming

-651

-427

-1.148

-1.126

-1.123

-1.123