Begroting 2020

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Milieu

Milieubeheer

-1.285

-1.306

-1.252

-1.379

-1.394

-1.294

Riolering

-2.156

-2.115

-2.029

-2.152

-2.185

-2.231

Afval

-2.690

-2.871

-2.862

-2.750

-2.705

-2.705

Begraafplaatsen en crematoria

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Totaal Milieu

-6.135

-6.298

-6.149

-6.287

-6.290

-6.235

Totaal lasten

-6.135

-6.298

-6.149

-6.287

-6.290

-6.235

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Milieu

Milieubeheer

80

0

0

113

113

113

Riolering

2.821

2.859

2.963

3.107

3.135

3.215

Afval

4.389

4.523

4.508

4.372

4.372

4.372

Totaal Milieu

7.290

7.382

7.471

7.593

7.621

7.701

Totaal baten

7.290

7.382

7.471

7.593

7.621

7.701

Saldo voor resultaatbestemming

1.154

1.084

1.322

1.306

1.331

1.465

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

71

100

100

100

0

Totaal reserves

0

71

100

100

100

0

Saldo na resultaatbestemming

1.154

1.155

1.422

1.406

1.431

1.465