Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting

Er is onderzoek geweest naar de vennootschapsbelastingplicht (vpb). De gemeente Teylingen is niet vpb plichtig. Het bedrag is derhalve op € 0 geraamd.