Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Het BBV eist een bedrag voor onvoorzien, er is € 25.000,- geraamd voor onvoorziene incidentele uitgaven.