Begroting 2020

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Nederland

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

per duizend euro

€ 285

€ 297

€ 297

€ 325

2019:
€ 248

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

23,0

6,7

17,3

20,5

2016:
7,2

Basis-registratie adressen en gebouwen

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)

74,6

73,4%

73,4

73,4%

2018:
69,6%

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 606

€ 591

€ 591

€ 610

2019:
€ 672

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 675

€ 660

€ 660

€ 679

2019:
€ 740

COELO

De volgende twee beleidsindicatoren zijn bij de actualisatie van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten vervallen omdat na wijzigingen in het beleid van de bronhouder er niet langer voldoende updates beschikbaar kunnen worden gesteld voor deze indicatoren.
- Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
- Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Nederland

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo’s

159

nb

165

Nader bepalen op basis van keuze

2017: 174 kg

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

2,9%

nb

2%

3,5%

2017: 16,9%

RWS

nb: Gegevens van 2018 zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Nederland

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

214

156

200

200

2018: 119

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

1

1

0,7

0,7

2018: 2,2

CBS

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,7

2,5

3,3

3

2018: 4,8

CBS

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,1

1,1

2,1

2

2018: 2,5

CBS

Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,9

3,7

3,5

3,5

2018: 5,4

CBS