Begroting 2020

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

  • Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022
  • Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022
  • Kadernota 2020-2023
  • Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018
  • Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019
  • Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.
  • Beleidsnota verbonden partijen 2018
  • Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden
  • en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur