Begroting 2020

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Nederland

Bron

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

679,5

682,5

702

******

2018: 774

LISA

Jongeren met een delict voor de rechter**

% 12 t/m 21 jarigen

2015: 1,87%

*

*

*

*

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2015: 2,01%

*

*

*

*

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

71,5%

72,9%

71,6%

******

2018: 67,8%

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015: 0,95%*

*

*

*

*

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

152 1e hj
159 2e hj

149 1e hj
142 2e hj

130

******

2018:
401 1e hj
390 2e hj

CBS

Lopende aantal re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

65 1e hj
129 2e hj

118 1e hj

60

******

2018:
305 1e hj

CBS

Jongeren met jeugdhulp***

% van alle jongeren tot 18 jaar

9,4% 1e hj
9,7% 2e hj

9,7% 1e hj
10,4% 2e hj

******

******

2018:
9% 1e hj
10,4 2e hj

CBS

Jongeren met jeugdbescherming****

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,6% 1e hj
0,4% 2e hj

0,4% 1e hj
0,4% 2e hj

******

******

2018:
1% 1e hj
1,1% 2e hj

CBS

Jongeren met jeugdreclassering*****

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3% 1e hj
0,4% 2e hj

0,2% 1e hj
0,2% 2e hj

******

*******

2018:
0,4% 1e hj

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

450 1e hj
450 2e hj

450 1e hj
460 2e hj

65

******

2018:
590 1e hj
600 2e hj

GMSD

* Realisatiecijfers zijn sinds 2015 niet meer beschikbaar gesteld.

** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren dat met een delict voor de rechter komt. Dit is o.a. afhankelijk van het OM.

*** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdhulp; er is sprake van een open einde regeling. 

**** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdbescherming; dit zijn maatregelen die door de rechter worden opgelegd. 

***** Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren met jeugdreclassering; dit zijn maatregelen die door de rechter worden opgelegd. 
****** Gegevens van 2019 en/of 2020 zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Nederland

Bron

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2,32

2,2

*

*

2017: 1,82

DUO

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

9,12

11

*

*

2017: 26,58

DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

nb

nb

*

*

2016: 1,9%

DUO

* Wij hebben geen invloed op het aantal verzuimers. De prognose is altijd 0 want je wilt niet dat leerlingen verzuimen, maar dat is meestal niet realistisch. 

Vanuit het Rijk hebben we een opdracht om landelijk een bepaald aantal VSV'ers te hebben in 2020 maar dat streefgetal hebben wij al bereikt.

nb: gegevens van 2018 zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Nederland

Bron

Niet-sporters

Percentage niet sporters van het totaal aantal inwoners.

*

*

38,5%

37,5%

2016:48,7%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

* Onderzoek 1 keer per 4 jaar